HISTORISCHE REIZEN DOOR D'OOSTERSCHE DEELEN VAN ASIA

: Bogaert (Abraham)

R 25,000.00
Quantity
- +

zynde eene historische beschryving dier koninkryken en landschappen door hem bezocht en doorwandelt, beneffens een nauwkeurig ontwerp van de zeden, drachten, wetten en godtsdienst der zelve inwoonders, en wat verder wegens de dieren, planten, vruchten, enz. in die gewesten aanmerkenswaardig is: een omstandig verhaal van den bantamschen inlandschen oorlog, het verdryven der Francoizen uit het koninkryk Siam, en 't geen aan Kaap de Goede Hoop in den jaare 1706 is voorgevallen tot aan het opontbod des Gouverneurs Willem Adriaan van der Stel. Met printverbeelding en versiert by Nicolaas ten Hoorn


[xvi] + 604pp. + [8]pp., frontis., folding portrait, illus., many folding, water stain to top of first 16 pages, plates of Vergelegen and Table Mountain repaired, quarter leather, marbled boards, corners worn, spine very cracked, Amsterdam, 1711

 

"An account of Abraham Bogaert's third voyage to the Indies...[The vessel] arrived in Table Bay in July 1702. There are descriptions of the country and the Hottentots, including a very curious plate... Bogaert returned from the East Indies in the year 1706, again calling at Table Bay, and 'he devoted two long chapters to an account of the tyranny practised by Governor William Adrian van der Stel, and its consequences...' (Theal) No less than 138 pages of the volume are devoted to the account of van der Stel's case, and there is a view of Vergelegen, the Governor's estate, on which he had erected a large mansion." From Mendelssohn