UKUVAMISA IMITHETHO YOKUBHALA NOBHALOMAGAMA LWESIZULU LONYAKA WEZI-2021, ihlelwe yabukezwa UMkhandlu WesiZulu KaZwelonke (UMzukazwe)

: Maphumulo (A.) ed.

R 295.00
Quantity
- +

256pp., paperback, Pietermaritzburg, 2021

 

IsiZulu standardisation, spelling rules and orthography.

 

Mandla Maphumulo is Honorary Associate Professor at the University of KwaZulu-Natal and a member of IsiZulu National Language Body.